Moge de vrede,
genade en zegeningen
van Allah met je zijn.

OVER ONS

De Ahmadiyya Beweging is de eerste islamitische organisatie die zich in Nederland meer dan 60 jaar geleden heeft gevestigd. De huidige Lahore Ahmadiyya moslimpopulatie in Nederland is voornamelijk uit Suriname en Nederland afkomstig. Met de grote stroom Surinamers die zich rond 1973 en daarna in Nederland vestigde, ontstond de behoefte zich te bundelen in een vereniging. Op 2 mei 1976 werd in Den Haag de Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Nederland opgericht met dezelfde belangrijkste doelstellingen als die van haar moederorganisatie in Lahore Pakistan. Deze vereniging is gevestigd aan de Abcoudestraat 2 te Den Haag.

Verschil van mening leidde in 1985 tot splitsing van de eens zo welvarende djamaat. Een groep richtte de Stichting Ahmadiyya Isha at-I-Islam op, die aan de Kepplerstraat te Den Haag is gevestigd en een andere groep richtte de Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Holland op, die gevestigd is aan de Daguerrestraat eveneens in Den Haag.

Ook in de andere grote steden werden verenigingen opgericht om de belangen van de aldaar wonende Ahmadies te behartigen.

Deze zijn:
- De Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Amsterdam (AAIIA) te Amsterdam
- De Rotterdamse Islamitische Vereniging (RIV) te Rotterdam
- De Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Rotterdam (AAIIR) te Rotterdam
- De Ahamdiyya Anjuman Isha at Islam Utrecht (AAIIU) te Utrecht

De Ahmadies in Nederland putten hun inspiratie uit hoofdstuk 3 vers 103 van de Heilige Koran: En uit het midden uwer zij een groep, die tot het goede nodigt en gebiedt wat recht is en verbiedt wat verfoeilijk is, en deze zijn degenen die voorspoedig zullen zijn.

De vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Lahore Nederland (AAIILN) is opgericht op 2 mei 1976 en is sinds haar oprichting gevestigd aan de Abcoudestraat 2 te Den Haag. De stichters en oprichters zijn van oorsprong afkomstig uit Suriname.
 

Card image cap

Doel Lahore Ahmadiyya beweging

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (Ahmadiyya Associatie voor het Propageren van de Islam), gevestigd te Lahore in Pakistan is een internationale moslim organisatie met afdelingen, leden en missies in vele delen van de wereld.

De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qur'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem.

 

Een donatie
"Degenen die in de nacht en de dag hun rijkdom uitgeven, verborgen en openlijk, hun beloning ligt bij hun Heer; en zij hebben geen vrees noch zullen zij treuren."
(De Heilige Koran: 2:274)

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore) Nederland (AAIILN) streeft ernaar om u te voorzien van de juiste kennis over de Islam. Dit doet zij door middel van geheel gratis verzorgde lezingen, workshops, seminars en cursussen. Via deze website kunt u ook gratis informatie over de Islam downloaden. Dit is een lopend project dat ook uw ondersteuning nodig heeft. De verspreiding van de Islam is een nobele werk en u kunt hiermee ook meehelpen, door middel van een donatie. Ons doel is om de Islam te propageren op een vreedzame wijze, door middel van de Pen. Als u een donatie wilt doen, dan kan dat op de volgende bankrekening:

POSTBANK (ING) REK. NR. NL56INGB 0003 6763 79 T.N.V. AAIILN

Externe Links:
Card image cap
Boeken

Literatuur volop aanwezig, Qur'an, Handboek van Hadies, Religie van de islam, namaaz boekjes etc.
Allen in het Nederlands, Urdu, Engels, Duits en ook andere vertalingen van de Qur'an te verkrijgen. Iederen kan het bestuur hierover contacten. Of zie links hieronder.

  • NL Publicaties: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (moslim.org)
  • NL Boeken: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)
EN Books: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)

Moskee

AL- QIBLATAIN
Abcoudestraat 2 - 2546 EG Den Haag
Copyright © 2021 · All Rights Reserved ·