Moge de vrede,
genade en zegeningen
van Allah met je zijn.

NIBIS

Om de kennis over de Islam op een effectieve en efficiënte wijze te verspreiden is hiervoor een kenniscentrum opgericht, te weten het Nederlands Instituut ter Bevordering van Islam Studies (NIBIS).

Het NIBIS is een centrum ter bevordering van de kennis van de islam. De Heilige Koran, de Soennah en de overige bronnen van kennis vormen de uitgangspunten.

De missie van het NIBIS is kennisverspreiding en kennisverbreding van de zuivere islam, zodat de moslims bewuster omgaan met hun geloof en de niet-moslims een beter begrip krijgen van de islam. Hierdoor is het makkelijker om een onderscheid te kunnen maken tussen geloof en cultuur van de diverse moslimgroepen in Nederland en daarbuiten.

Om de publieke opinie te beïnvloeden en de eenzijdige berichtgeving over de islam te doorbreken wordt sinds mei 2004 geparticipeerd in bestuur en de programma-adviesraad van Nederlandse Moslim Omroep.

In januari 2005 werd de samenwerking met Soennieten (MNR), Sji’ieten (OSV)en de Alevieten (HAK-DER) bekrachtigd in de oprichting van de Contact Groep Islam (CGI), die door de regering officieel wordt erkend als gesprekspartner van de overheid. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Ahmadiyyat.

Klik om terug te gaan naar pagina CURSUSSEN.

 

Card image cap

Doel Lahore Ahmadiyya beweging

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (Ahmadiyya Associatie voor het Propageren van de Islam), gevestigd te Lahore in Pakistan is een internationale moslim organisatie met afdelingen, leden en missies in vele delen van de wereld.

De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qur'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem.

 

Een donatie
"Degenen die in de nacht en de dag hun rijkdom uitgeven, verborgen en openlijk, hun beloning ligt bij hun Heer; en zij hebben geen vrees noch zullen zij treuren."
(De Heilige Koran: 2:274)

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore) Nederland (AAIILN) streeft ernaar om u te voorzien van de juiste kennis over de Islam. Dit doet zij door middel van geheel gratis verzorgde lezingen, workshops, seminars en cursussen. Via deze website kunt u ook gratis informatie over de Islam downloaden. Dit is een lopend project dat ook uw ondersteuning nodig heeft. De verspreiding van de Islam is een nobele werk en u kunt hiermee ook meehelpen, door middel van een donatie. Ons doel is om de Islam te propageren op een vreedzame wijze, door middel van de Pen. Als u een donatie wilt doen, dan kan dat op de volgende bankrekening:

POSTBANK (ING) REK. NR. NL56INGB 0003 6763 79 T.N.V. AAIILN

Externe Links:
Card image cap
Boeken

Literatuur volop aanwezig, Qur'an, Handboek van Hadies, Religie van de islam, namaaz boekjes etc.
Allen in het Nederlands, Urdu, Engels, Duits en ook andere vertalingen van de Qur'an te verkrijgen. Iederen kan het bestuur hierover contacten. Of zie links hieronder.

  • NL Publicaties: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (moslim.org)
  • NL Boeken: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)
EN Books: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)

Moskee

AL- QIBLATAIN
Abcoudestraat 2 - 2546 EG Den Haag
Copyright © 2021 · All Rights Reserved ·