Moge de vrede,
genade en zegeningen
van Allah met je zijn.

CURSUSSEN & ONDERWIJS

De cursussen worden verzorgd door het Nederlands Instituut ter Bevordering van Islam Studies (NIBIS) een orgaan van het samenwerkingsverband ULAMON waartoe AAII(L)N behoort.

De missie van het NIBIS is kennisverspreiding en kennisverbreding van de zuivere Islam, zodat de moslims bewuster omgaan met hun geloof en de niet moslims een beter begrip hebben van de Islam en ook een onderscheid kunnen maken tussen geloof en cultuur van de diverse moslimgroepen in Nederland en daarbuiten.

Het NIBIS organiseert onderstaande cursussen:


1. Cursus KL001:
het leren lezen van de Qur'an 1

Leeftijd: Alle leeftijden
Docent: Mudassar Aziz
Cursusduur: 1 jaar. Per week 1 dag, 1:30u.
2. Cursus KR004:
het leren reciteren van de
Qur'an voor gevorderden

Leeftijd: Alle leeftijden
Docent: Mudassar Aziz
Cursusduur: 1 jaar. Per week 1 dag, 1:30u.

3. Cursus U001:
het leren lezen en begrijpen van urdu

Leeftijd: Alle leeftijden
Docent: Mudassar Aziz
Cursusduur: 1 jaar
Alle lessen zijn gratis en ook wordt alle lesmateriaal gratis verstrekt.
De lessen worden op de maandagavond, dinsdagavond en vrijdagavond gegeven.

U kunt zich aanmelden bij de volgende personen:

Haroen Ghauharali

coördinator van het NIBIS

h.ghauharali@ziggo.nl 0704278196

Haroen Badloe

hoofd onderwijs van het NIBIS

hbadloe@gmail.com 0641793503

Robbert Mohammedamin

voorzitter AAIILN

robmedicor@gmail.com 0638137843

M. Mohammedamin

Hoofd Imam

0616360297

 
Card image cap

Doel Lahore Ahmadiyya beweging

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (Ahmadiyya Associatie voor het Propageren van de Islam), gevestigd te Lahore in Pakistan is een internationale moslim organisatie met afdelingen, leden en missies in vele delen van de wereld.

De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qoer'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem.

 

Een donatie
"Degenen die in de nacht en de dag hun rijkdom uitgeven, verborgen en openlijk, hun beloning ligt bij hun Heer; en zij hebben geen vrees noch zullen zij treuren."
(De Heilige Koran: 2:274)

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore) Nederland (AAIILN) streeft ernaar om u te voorzien van de juiste kennis over de Islam. Dit doet zij door middel van geheel gratis verzorgde lezingen, workshops, seminars en cursussen. Via deze website kunt u ook gratis informatie over de Islam downloaden. Dit is een lopend project dat ook uw ondersteuning nodig heeft. De verspreiding van de Islam is een nobele werk en u kunt hiermee ook meehelpen, door middel van een donatie. Ons doel is om de Islam te propageren op een vreedzame wijze, door middel van de Pen. Als u een donatie wilt doen, dan kan dat op de volgende bankrekening:

POSTBANK (ING) REK. NR. NL56INGB 0003 6763 79 T.N.V. AAIILN

Externe Links:
Card image cap
Boeken

Literatuur volop aanwezig, Qur'an, Handboek van Hadies, Religie van de islam, namaaz boekjes etc.
Allen in het Nederlands, Urdu, Engels, Duits en ook andere vertalingen van de Qur'an te verkrijgen. Iederen kan het bestuur hierover contacten. Of zie links hieronder.

  • NL Publicaties: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (moslim.org)
  • NL Boeken: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)
EN Books: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)

Moskee

AL- QIBLATAIN
Abcoudestraat 2 - 2546 EG Den Haag
Copyright © 2021 · All Rights Reserved ·